Choraeuksen lähde

Choraeuksen lähde on saanut nimensä Turun akatemiassa 1799-1802 toimineen kaunopuheisuuden dosentin, kirjailija Mikael Choraeuksen mukaan. Lähde mainitaan 1800-luvun

virkistyspaikkana, jonka ääressä iloisilla ylioppilailla ja huvittelevilla kaupunkilaisilla oli tapana nostaa ystävän malja nauttien lähteen virkistävästä vedestä. Lähde kuitenkin kasvoi ilmeisen pian umpeen, mikä käy ilmi ainakin Åbo Underrettelserissa 28.6.1864 julkaistusta artikkelista: " Myöskin on katsottu, että Fons Choraei Phoebaei perennis pitäisi vapauttaa liejusta ja amfibioista, jotka nyt kuuluvat sen täyttävän".

Nykyisin lähde on sammunut ja asfalttitie kulkee aivan lähteen kulmalta, mikä vuoksi 1800-luvulla Choraeuksen lähdettä verhonneesta romantiikan ilmapiiristä ei ole häivääkään jäljellä. Lähteen kivikehään on hakattu muistokirjoitus "Fons Choraei Phoebei perennis" (runoilija Choraeuksen alati pulppuava lähde).

 
Polkupyöräilijöitä Choraeuksen lähteellä. Kuva: Turun maakuntamuseo.

 Kuka ihmeen Choraeus?

Lähteet:
Lähde: Soiri-Snellman (1985) Ruissalon huvilat.