RUISSALON LEPAKOT

Turun Ruissalo on monipuolinen lepakkopaikka. Ruissalon lepakkokantaa on kartoitettu Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston, Turun kaupungin koordinoiman EU:n Life Luonto-projektin "Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 alueet" ja Turun yliopiston voimin vuosina 2002-2004.

Pohjanlepakko ja viiksi-/ isoviiksisiipat ovat saaren runsaslukuisimpia lajeja. Pohjanlepakoita tavataan tasaisesti saaren kaikissa osissa metsäaukioilla, rantametsiköissä, puutarhoissa jne. Tiedetään, että pohjanlepakot saalistavat yleensä kilometrin säteellä, mutta enimmillään jopa kolmen kilometrin päässä päiväpiilostaan. Saarella on kesäisin todennäköisesti useita lisääntymisyhdyskuntia. Talvehtivia pohjanlepakoita on löydetty muutamasta maakellarista - parhaasta seitsemän yksilöä.

Viiksisiippalajeja ei ole pyydystetty tarkempaa määritystä varten, mutta kummallekin lajille soveliasta elinympäristöä saarelta löytyy. Saaren itäpuolen lehdoissa ja Kasvitieteellisen puutarhan länsipuolen luonnonsuojelualueella on viiksisiippojen suosimaa lehtimetsää. Kallanpään ja Birkan tienoilla sekä Kuuvassa on puolestaan isoviiksisiipoille tyypillistä mänty- ja kuusivaltaista metsikköä.

 
Kuva: Petteri Vihervaara

Havaittujen vesisiippojen määrä saarella on ollut vähäinen, sillä suojaisimmat lahdet ovat ruovikkoisia ja avoveden äärelle, jossa siipat mieluiten saalistavat, pääsee tarkkailemaan vain harvoista paikoista. Vesisiippoja havaitaan toisinaan myös rantametsissä. Krottilanlahti, Ekarsin lahti ja Tammenterhon opastuskeskuksen ranta ovat hyviä vesisiippapaikkoja.

Korvayökköjen kannalta Ruissalon tammimetsiköt ovat ihanteellista elinympäristöä. Lajin havaitseminen on kuitenkin hankalaa sen käyttämän hiljaisen kaikuluotausäänen ja tiheässä oksistossa puikkelehtivan lentotavan vuoksi. Korvayökköjä on havaittu ainakin puutarhan ympäristössä ja Choraeuksen lähteen lähettyvillä lehmuslehdossa.

Erittäin uhanalaiseksi lajiksi luokiteltu ripsisiippa kuuluu myös Ruissalon lepakkolajistoon. Vuoden 2004 kevättalvella ja syksyllä havaittiin Ruissalossa talvehtivia tai välihorroksessa olevia ripsisiippoja. Rantalepikoita suosiva pikkulepakko havaittiin ensimmäistä kertaa Ruissalosta kesällä 2004. Muista lepakkolajeista ei saarelta ole tehty varmennettuja havaintoja.

Lisää tietoa Ruissalon lepakoista löydät myös Ruissalon opastuskeskuksessa Tammenterhossa näytteillä olevasta posterista.

 Aloitussivulle

Lähde: Petteri Vihervaara, Turun yliopisto

Linkkivinkki:
Kaarinan perhetalon lepakkoseuranta

Lisätietoa:
Vihervaara, P.(2004). Lepakoiden esiintymisen vaihtelu Saaristomerellä ja Varsinais-Suomen rannikolla. 64 s. Turun kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto 2/2004. Karhukopio, Turku. Tiivistelmä
Vihervaara, P.(2004). Turun ja Kaarinan Natura 2000 -alueiden lepakkokartoitus 2003. 28 s. Turun kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto 1/2004. Karhukopio, Turku. Tiivistelmä
Lappalainen, M. (2002). Lepakot - salaperäiset nahkasiivet. Tammi.
Schober, W. & Grimmberger, E. (1997). The Bats of Europe and North America. T.F.H. Publications.

Internetissä:
Suomen lepakkotieteellinen yhdistys - www.lepakko.org
Eurobats - www.eurobats.org
Bat Conservation Trust International - www.batcon.org