Ruissalon luonnonsuojelualueet

Ruissalon luonnonsuojelualueet laajenivat huomattavasti 29.12.2006, kun Lounais-Suomen ympäristökeskus teki rauhoituspäätökset kolmesta alueesta: Ruissalon lehdot (pinta-ala yhteensä 248 ha), Ruissalon lintulahdet ja -rannat (94 ha) ja Ruissalon lintuluodot (10 ha). Luonnonsuojelualueiden laajentaminen liittyy valtion ja Turun kaupungin väliseen, Ruissalon maanomistusta koskevaan sopimukseen. Samalla toteutettiin sekä lehtojensuojeluohjelman että Natura 2000 -verkoston vaatimukset.

Turun kaupungilla on tuoreena maanomistajana nyt vastuullaan myös Ruissalon luonnon kartoitus ja seuranta. Kartoituksen tavoitteena on tuottaa tarvittava tietopohja luonnonsuojelualueiden yksityiskohtaisille hoito- ja käyttösuunnitelmille. Seurannalla pyritään varmistamaan jo nyt tiedossa olevien ja kartoituksessa löytyvien arvokkaiden luonnonpiirteiden säilyminen.

 
Lehtokasvillisuutta


Ruissalon luonnonsuojelualueet 29.12.2006 lähtien.

 Ruissalon lehdot -luonnonsuojelualueen kuvaus ja rauhoitusmääräykset
 Ruissalon lintulahdet ja -rannat -luonnonsuojelualueen kuvaus ja rauhoitusmääräykset
 Ruissalon lintuluodot -luonnonsuojelualueen kuvaus ja rauhoitusmääräykset

Aloitussivulle