Luonto

Ruissalo kuuluu ns. tammimetsävyöhykkeeseen, joka ulottuu Suomessa vain etelä- ja lounaisrannikolle. Sille on tyypillistä rehevämpi kasvillisuus kuin muualla Suomessa ja harvinaisten kasvilajien esiintyminen. Ruissalon monipuolinen kasvillisuus elättää laajan joukon nisäkkäitä, lintuja ja selkärangattomia.

Ruissalon länsiosat ovat pääosin saaristolle tyypillistä havu- ja sekametsää. Erikoisinta saaren luonnossa ovatkin itäosan noin 100 hehtaarin laajuiset tammimetsät.

Saaren yhtenäisimmän lehtoalueen ydin, Ruissalon luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1933 Choreauksen lähteen ympärille. Vuonna 1983 se laajennettiin nykyisiin mittoihinsa 56 hehtaariin. Samalla perustettiin Ruissalon toinen suojelualue, Marjaniemen luonnonsuojelualue, joka on pinta-alaltaan 29 hehtaaria. Ruissalon lehdot kuuluvat kansalliseen lehtojensuojeluohjelmaan, jonka valtioneuvosto vahvisti vuonna 1989. Suojeltujen lehtojen kokonaisala on 151 hehtaaria. Vuonna 2000 lähes koko Ruissalo liitettiin Natura 2000 -verkostoon. Suojelualueista voit lukea enemmän Suojelu ja virkistys -osiosta.

 
Pyökki on yksi Ruissalon harvinaisimmista puulajeista

Tutustu myös näihin:
 Rauhoitusalueet
 Ruissalon pienpetoseuranta
 Ruissalossa kasvaa monia Suomessa harvinaisia puulajeja